Identifiera svampar – vilka svampar kan jag plocka säkert?

Identifiera svampar – vilka svampar kan jag plocka säkert?

Att plocka svampar i naturen är en vanlig hobby. Men här krävs extra försiktighet eftersom det förutom många läckra matsvampar även finns oätliga eller giftiga svampar i våra skogar. Svampbestämning är därför ett viktigt ämne som varje svampskogare bör vara medveten om.

Svampbestämning | Dessa svampar kan du äta säkert:

Vill du plocka matsvampar men är osäker på vilka svampar du verkligen kan äta? Dessa svampar kan du äta:

Karl Johan (Boletus edulis)

Karl Johan kan lätt förväxlas med den oätliga gallerkremlan. Karl Johan förekommer främst från juli till oktober i barr- och lövskogar, sällan i lövskogar. De hittas ofta i skuggan av träd. Karl Johan kan bli upp till 22 cm bred och stjälken kan vara upp till 20 cm lång. Köttet är vitt och hattens färg är brun. Smaken är mild. Karl Johan kan också ätas rå.

Risk för förväxling: Karl Johan kan lätt förväxlas med gallerkremlan. Gallerkremlan smakar extremt bittert och även små mängder kan förstöra hela måltiden. Dessutom kan den orsaka mag- och tarmbesvär.

Kantarell (Cantharellus cibarius)

Kantarellen återfinns ofta i barrskogar mellan juni och oktober. Det är en mycket hälsosam matsvamp som har cancerhämmande och antibiotiska egenskaper. Hatten, skivornas färg och stjälkens färg är gulaktig.

Men du bör absolut inte förväxla kantarellen med den lysande flugsvampen. Flugsvampen liknar kantarellen mycket – men den föredrar varmare regioner. Därför är den inte särskilt vanlig i våra områden. Dessutom har flugsvampen en mycket större hatt än en kantarell. Flugsvampen är extremt giftig och kan permanent skada levern.

Flugsvampsskivling (Kuehneromyces mutabilis)

Flugsvampsskivlingen kan identifieras genom sin fjälliga stjälk. Flugsvampsskivlingen förekommer ofta på stubbar av lövträd. Säsongen sträcker sig från maj till december. Flugsvampsskivlingen kan ätas, men den kan lätt förväxlas med den giftiga häxringen. Därför bör du vara uppmärksam på stjälken, som är fjällig hos flugsvampsskivlingen.

Ängschampinjon (Agaricus campestris)

Ängschampinjonen bör absolut inte förväxlas med den vita flugsvampen. Ängschampinjonen är cirka 10 cm hög och blir rödaktig vid snitt. Hattens färg är vit till gråbrun och stjälken är vit. Skivorna är först grårosa, senare svarta. Den återfinns på ängar mellan maj och november och är en god matsvamp.

Kastanjebruning (Maronenröhrling)

Kastanjebruningen är svår att skilja från Karl Johan. Kastanjebruningen återfinns ofta i barrskogar från juni till november. Den är halvrund, 3 till 10 cm bred och kan bli upp till 12 cm hög. Den är en mycket god matsvamp. Hatten är matt och blir klibbig i regn. Hatten är brun och stjälken gulbrun. Ibland hittar man även kastanjebruningen under lövträd. Den förväxlas ofta med Karl Johan vid svampbestämning. Det är dock inte särskilt farligt eftersom även Karl Johan är ätbar. Men man bör absolut inte förväxla den med gallerkremlan.

Skäggig tofsskivling (Coprinus comatus)

Skäggig tofsskivling är mycket hälsosam. Skäggig tofsskivling hjälper vid diabetes och tarmsjukdomar och återfinns framför allt från maj till november. Den lämpar sig väl som matsvamp och har en trevlig smak. Den är cirka 5-10 cm hög och har en cylindrisk hatt. Med tiden blir kanten rosa och skäggig tofsskivling börjar lösa upp sig som bläck. Skäggig tofsskivling anses vara en av de hälsosammaste svamparna i världen.

Var försiktig vid svampbestämning: Dessa svampar är giftiga!

När du ger dig ut på svampjakt bör du vara extra försiktig: Det finns några giftiga svampar som du absolut inte bör äta och de kan ofta förväxlas med matsvampar. Så: Var vaksam vid svampbestämning!Identifiera svampar – vilka svampar kan jag plocka säkert?

By Tur & Natur

Välkommen till Tur & Natur om uteaktiviteter, naturupplevelser och camping! Här hittar du allt du behöver veta för att göra dina äventyr i naturen både spännande och säkra.

Lämna ett svar

Läs också!